Powered by free wordpress themes

الرئيسية / المستجدات / הזמנה לקבלת הצעות

Powered by free wordpress themes

הזמנה לקבלת הצעות

העירייה מעונינת לקבלת הצעות לשכירת דירה /משרדים באזור העירייה .

כל המעונין להציע את דירה ו/או משרד מתבקש להגיש הצעה הכוללת את פרטי השטח , מיקום והתשלום החודשי המוצע .

יודגש כי העירייה תהא רשאית לערוך שינויים ו/או שיפוצים בבנין המוצע .

ההצעות יוגשו עד לתאריך 20.1.2016

עיריית כפר קאסם

شاهد أيضاً

14249937_1347572655254736_1160982758454048524_o7418714723843634204.jpg

מכרז : מנהל מחלקת חינוך

דרוש – מכרז : מנהל מחלקת חינוך