Powered by free wordpress themes

الرئيسية / المستجدات / הזמנה לקבלת הצעות

Powered by free wordpress themes

הזמנה לקבלת הצעות

העירייה מעונינת לקבלת הצעות לשכירת דירה /משרדים באזור העירייה .

כל המעונין להציע את דירה ו/או משרד מתבקש להגיש הצעה הכוללת את פרטי השטח , מיקום והתשלום החודשי המוצע .

יודגש כי העירייה תהא רשאית לערוך שינויים ו/או שיפוצים בבנין המוצע .

ההצעות יוגשו עד לתאריך 20.1.2016

עיריית כפר קאסם

شاهد أيضاً

IMG_20190519_170152_572.jpg

بطاقة موقف مجاني في المنطقة الصناعية قلب البلاد لسكان كفر قاسم

بطاقة موقف مجاني في المنطقة الصناعية قلب البلاد لسكان مدينة كفر قاسم . للحصول على …