Powered by free wordpress themes

الرئيسية / مناقصات (صفحه 5)

مناقصات

הזמנה לקבלת הצעות

העירייה מעונינת לקבלת הצעות לשכירת דירה /משרדים באזור העירייה . כל המעונין להציע את דירה ו/או משרד מתבקש להגיש הצעה הכוללת את פרטי השטח , מיקום והתשלום החודשי המוצע . יודגש כי העירייה תהא רשאית לערוך שינויים ו/או שיפוצים בבנין המוצע . ההצעות יוגשו עד לתאריך 20.1.2016 עיריית כפר קאסם

أكمل القراءة »