Powered by free wordpress themes

Powered by free wordpress themes

לשכת ראש העיר

מנהל הלשכה: עו"ד נאג'ח עאמר

לשכת ראש עיריית כפר קאסם , אחראית על גיבוש מדיניות כוללת ומערכתית של פעילות העירייה לטווחי הזמן הקצר, הבינוני וארוך הטווח.

פעילות הלשכה מרוכזת על ידי עו"ד נאג'ח עאמר

 

בין תפקידיה של הלשכה:

  •     שמירת קשר רציף עם הציבור (אינטרנט, רשתות חברתיות, מענה לפניות אישיות וכיו"ב)
  •      הסדרת הקשר בין ראש העיר לחברי הקואליציה
  •    קשר עם התקשורת
  •   הסרת חסמים ככל שנדרש (מכרזים, פרויקטים, תקלות)
  •     קידום יוזמות חדשות (שכונות, הכנסת עסקים חדשים לעיר, מרפאה מחוזית וכיו"ב)
  •   שמירת וייזום קשר עם משרדי הממשלה ועם נבחרי ציבור
  • אחראי על פיתוח  אזור התעשייה החדש נוף הארץ .
  • אחראי על קידום החברה הכלכלית.
  • אחראי על העמקת ההכנסות .

 

 

Check Also

maxresdefault

פרסום 5 ו- 7 הפקעת שר התחבורה לתושבי כפר קאסם

פרסום  5 ו- 7  הפקעת שר התחבורה לתושבי כפר קאסם