Powered by free wordpress themes

חדשות

גזבר העירייה

DSC_0334 (Copy)

הגזבר אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של הרשות,בכלל זה על הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים,בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. גזבר עיריית כפר קאסם הוא רו"ח מוחמד צרצור תחומי אחריות: v    ניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, …

Read More »

לשכת ראש העיר

DSC_0365 (Copy)

מנהל הלשכה: עו"ד נאג'ח עאמר לשכת ראש עיריית כפר קאסם , אחראית על גיבוש מדיניות כוללת ומערכתית של פעילות העירייה לטווחי הזמן הקצר, הבינוני וארוך הטווח. פעילות הלשכה מרוכזת על ידי עו"ד נאג'ח עאמר   בין תפקידיה של הלשכה:     שמירת קשר רציף עם הציבור (אינטרנט, רשתות חברתיות, מענה …

Read More »

עובדי אגף הרווחה בעיריית כפר קאסם

DSC_0364 (Copy)

עובדי אגף הרווחה בעיריית כפר קאסם   מס' שם תפקיד תחום העבודה ואחריות מס' טלפון 1 צרצור רוודה מנהלת מנהלת מחלקת הרווחה 03-9754913 2 פריג' סחר עו"ס  רכזת מרכז עוצמה 03-9754933 3 עאמר רזאן עו"ס  עו"ס חוק נוער ומרכזת נתיבים להורות 03-9754936 4 סרסור היבה עו"ס רכזת תחום שיקום ומוגבלים …

Read More »