Powered by free wordpress themes

Home / غير مصنف / דרושים / פרסום: התקשרות עם יועצים

Powered by free wordpress themes

פרסום: התקשרות עם יועצים

פרסום: התקשרות עם יועצים

29.112018

העירייה עומדת להתקשר עם יועץ " מתכנן לבית ספר מקיף שש שנתי בכפר קאסם" בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים , בהודעה זו מידעת העירייה את הציבור בדבר כוונתה להתקשר בתוך 10 ימים עם הזוכה שיבחר

 

maxresdefault

Check Also

14249937_1347572655254736_1160982758454048524_o7418714723843634204.jpg

מכרז לתפקיד מנהל יחידת גבייה

מכרז לתפקיד מנהל יחידת גבייה