Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / גזבר העירייה / תקציב עיריית כפר קאסם 2017

Powered by free wordpress themes

Check Also

MOnakasah

מכרז למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה על הסדר הציבורי ברחבי העירייה

מכרז למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה על הסדר הציבורי ברחבי העירייה  סיור המציעים יערך ביום …