Powered by free wordpress themes

Home / admin (page 3)

admin

מכרז למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה על הסדר הציבורי ברחבי העירייה

MOnakasah

מכרז למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה על הסדר הציבורי ברחבי העירייה  סיור המציעים יערך ביום 09/04/2018 בשעה 12:00 בכפר קאסם     להורדה תלחץ על התמונה

Read More »

פרסום: התקשרות עם יועצים

פרסום: התקשרות עם יועצים  תאריך 10.1.2018 העירייה עומדת להתקשר עם יועץ " מתכנן לאזור החקלאי והפיכתו לאזור תעשייה" בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים , בהודעה זו מידעת העירייה את הציבור בדבר כוונתה להתקשר בתוך 10 ימים עם הזוכה שיבחר        

Read More »

Collection of premium WordPress themes