דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 50/2017 לעבודות כביש צפוני נוף הארץ

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 13/11/2017 28/12/2017

לצפייה בקובץ המצורף למכרז