דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 43/2021 - מנהל מחלקת ניצנים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 09/11/2021 21/11/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז