Powered by free wordpress themes

Home / חדשות (page 3)

חדשות

פרסום: התקשרות עם יועצים

פרסום: התקשרות עם יועצים  תאריך 10.1.2018 העירייה עומדת להתקשר עם יועץ " מתכנן לאזור החקלאי והפיכתו לאזור תעשייה" בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים , בהודעה זו מידעת העירייה את הציבור בדבר כוונתה להתקשר בתוך 10 ימים עם הזוכה שיבחר        

Read More »

עתירה 7660-06-17 – "השבתת בתי הספר"

14232402_204851039934457_3620254857001874194_n

עברית אחרי ערבית . تعلن بلدية كفر قاسم عن الغاء الاضراب بموجب التماس رقم 7660-06-17 – تعطيل واضراب المدارس . لا علاقة لهذا الاعلان بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية . העירייה מודיעה בזאת על ביטול השביתה נשוא העתירה 7660-06-17 – "השבתת בתי הספר" אין בכך כדי לשנות או לפגוע בהחלטת …

Read More »