Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / חינוך ותרבות

חינוך ותרבות

מנהל מחלקת חינוך ותרבות: מר' וליד טאהא

כפר קאסם, רואה בטיפוח דור העתידמטרה אליה יש לשאוף ועבורה יש לגייס את מירב המאמצים והמשאבים. ואמנם, כחלק מרכזי של המדיניות העירונית, הציבה עיריית כפר קאסם בראש מעיניה את תחומי החינוך וההשכלה, מתוך כוונה להטמיע נושאים אלה, בחיי הפרט והקהילה ברשות.

אגף החינוך מבקש לספק את המענה הטוב ביותר "מסביב לשעון" לכלל צרכי החינוך של אוכלוסיית העיר על רבדיה השונים, מהגיל הרך ועד זקנה, בחיי היום יום ובאירועים מיוחדיםבמסגרת המערכת הפורמלית ובמסגרת גופים הפועלים לצידה (מתנ"ס, אגודות ספורט, פרויקט עיר ללא אלימות וכיו"ב).

אמונה בפוטנציאל הטמון בכל אדם, טיפוח התלמיד והמחנך, הגעה להישגים לצד הקניית ערכים ומוסר, אלה הם כמה מעקרונות היסוד של החינוך בכפר קאסם.

לצורך כך מושקעת עבודה פדגוגית נרחבת וזאת כדי לממש יעדים כגון: הפחתת מספר התלמידים הנפלטים מהמערכת, הרחבת מספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ומספר הזכאים לתעודת בגרות והממשיכים ללימודים גבוהים.

בראש מחלקת החינוך של עיריית כפר קאסם עומד מר וואליד טהא

 

החינוך בכפר קאסם צועד אל העתיד, חדשנות, היי טק ביחד עם חינוך לחיים משותפים

16681805_160254047815328_4656236195809276208_n

החינוך בכפר קאסם צועד אל העתיד, חדשנות, היי טק ביחד עם חינוך לחיים משותפים התעניינותי בכפר קאסם גוברת בעת הזאת מפני שעומד להתקיים בה בתאריך ה – 20/2/17, אירוע של חיים משותפים בדגש על חדשנות, היי טק ובעיקר חיים משותפים . התחלתי לברר לעומק על תהליכים חינוכיים בהקשר של היי …

Read More »

תוכנית חדשה בכפר קאסם – שיעורי היי-טק כבר בתיכונים

15826022_267691296983764_1945472769069759807_n

תוכנית חדשה בכפר קאסם – שיעורי היי-טק כבר בתיכונים   ארגון צופן יחל בתוכנית בקרב 250 תלמידים בכיתות י"א אשר לומדים כיום במגמות מדעיות-טכנולוגיות בתיכונים בישובים הערבים בכפר קאסם ,טירה, טמרה וג'לג'וליה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשבוע שעבר מצביעים על כך שהערבים מהווים כ-20.8% מכלל תושבי ישראל. כאשר בוחנים …

Read More »