Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / מחלקת ההנדסה

מחלקת ההנדסה

מנהל מחלקת ההנדסה: מהנדס סמיר בדיר

מחלקת  ההנדסה בעיריית כפר קאסם עוסקת בתחומים הבאים:

  • תכנון עיר מתכניות מפורטות נקודתיות ועד לתכניות נושאיות ותכנית מתאר לעיר
  • קידום פרויקטי ההנדסה העירוניים לכל אורך חייהם: משלב הייזום ועד המסירה

צוות המחלקה בראשות המהנדס אינג' סמיר בדיר אחראי מגוון תחומים: הנדסת בנין, אדריכלות ותכנון ערים, הנדסת תשתיות, תכנון גנים ונוף.

לאגף פוטנציאל לייצר מקורות ההכנסה חשובים לעירייה בעיקר באמצעות ייזום תכניות פיתוח לעיר, שיאפשרו גביה של היטלי פיתוח והשבחה ובעתיד תוספת הכנסה מארנונה.

האגף מנחה גופי ביצוע ונמצא בקשר עם משרדי ממשלה רבים כמו משרד הפנים, ועדה מחוזית ומועצה ארצית לתכנון ובניה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד התשתיות, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד התיירות, המשרד לביטחון פנים והמשטרה, רשות מקרקעי ישראל, חברת "החשמל, בזק, חברות הכבלים, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ועוד…..

"פרויקטי הדגל" לשנים הקרובות המנוהלים על ידי מהנדס העיר הם: ביצוע שלב ב' לאזור התעשייה לב הארץ, פיתוח הכבישים בעיר, פיתוח ושיווק שכונות חדשות. פירוט נוסף מופיע בטבלת הפרויקטים העירוניים שבעמוד 40.

אגף  ההנדסה נמצא בקשר הדוק עם בעלי התפקידים האחרים בעירייה ובהם: גזבר העיריה, היועץ המשפטי, שפ"ע, אגפי החינוך והרווחה וכמובן עם  ראש העירייה ומנכ"ל העירייה.

מהנדס העיר כפר קאסם עומד בקשר הדוק עם מנהלת אזור התעשייה "לב הארץ".

כרוז של עיריית כפר-קאסם

מתחם 6+7

כרוז של עיריית כפר-קאסם     לבני ערינו היקרים .. אנו מניחים בין ידיכם את התפתחויות המפות בעירנו כפר קאסם, על מנת להימנע מלכנס בתוך מערבולת של בלבול ומסתורין. כולנו יודעים כי תכנית המתאר האחרונה הייתה בעידן של ראש העיר לשעבר אבריהם צרצור "אבו אל-סיד" בשנת 1993. בעזרת השם ולאחר …

Read More »

סלילת מנהרה תת־קרקעית מתחת לכביש 5 שתחבר בין א.ת הצפוני לא.ת הדרומי של כפר־קאסם

14079897_191226384630256_7010384431399693927_n

סלילת מנהרה תת־קרקעית מתחת לכביש 5 שתחבר בין א.ת הצפוני לא.ת הדרומי של כפר־קאסם מאתר ידיעות אחרונות משרד התחבורה הוא המרוויח הגדול מתקציב המדינה האחרון, עם גידול של כמעט 30%. בימים אלו הושלמה תוכנית החומש של נתיבי ישראל בהשקעת עתק של למעלה מ־40 מיליארד שקל. הכסף יושקע בפרויקטים של תשתיות …

Read More »