Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / מחלקת רווחה

מחלקת רווחה

מנהלת מחלקת רווחה: דר' ראודה סרסור

אגף הרווחה בעיריית כפר קאסם בניהולה של דר' ראודה צרצור פועל לרווחת תושבי העיר, לחיזוק הקשר המשפחתי, לתמיכה בילדים ובנוער וטיפוחם, לסיוע לקשיש ולהעשרת חייו, לשיקום וטיפול באדם החריג למען שילובו המוצלח בקהילה ולעידוד רוח ההתנדבות בקרב תושבי העיר ולמענם.

השירותים ניתנים על ידי עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחומי הטיפול השונים.

כל שירותי המחלקה ניתנים תוך הקפדה על שמירת סודיות.

תחומי הפעילות העיקריים של האגף:

 • טיפול בפרט ובמשפחה
 • טיפול בילדים ונוער
 • טיפול בקשישים
 • טיפול באדם עם פיגור
 • שיקום בעלי נכויות
 • עבודה קהילתית
 • עבודה בקבוצות מיוחדות בקהילה
 • העצמת נשים בקהילה.
 • סיוע לשיפור התפקוד המשפחתי
 • טיפול במקרי אלימות במשפחה
 • טיפול בבעיות מצוקה כלכלית
 • הדרכה ויעוץ לנערים ונערות במצוקה. טיפול בילדים בסיכון
 • טיפול פרטני ומתן סיוע לקשיש
 • מתן שירותים  למפגרים ונכים והשמתם במסגרות מתאימות
 • סיוע בטיפול בנכה ובמשפחתו

עובדי אגף הרווחה בעיריית כפר קאסם

DSC_0364 (Copy)

עובדי אגף הרווחה בעיריית כפר קאסם   מס' שם תפקיד תחום העבודה ואחריות מס' טלפון 1 צרצור רוודה מנהלת מנהלת מחלקת הרווחה 03-9754913 2 פריג' סחר עו"ס  רכזת מרכז עוצמה 03-9754933 3 עאמר רזאן עו"ס  עו"ס חוק נוער ומרכזת נתיבים להורות 03-9754936 4 סרסור היבה עו"ס רכזת תחום שיקום ומוגבלים …

Read More »