Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / רכזת משאבי אנוש

רכזת משאבי אנוש

רכזת משאבי אנוש: גב' שריפה רמדאן

תחום משאבי האנוש בעירייה מרכז את הטיפול בעובדים החל ממועד קליטתם כעובדים בעירייה, לאורך כל תקופת עבודתם ועד פרישתם מהעבודה.

היחידה אחראית על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודם בין תפקידים, קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי.

בתפקיד רכזת משאבי האנוש בעיריית כפר קאסם משמשת כיום גב' שריפה רמאדן

פעילויות עיקריות של יחידת משאבי האנוש בעירייה:

  • גיוס, מיון, השמה וקליטת עובדים חדשים
  • פיטורי עובדים
  • פרישת עובדים לגמלאות
  • הכנת  מכרזים פנימיים ופומביים למשרות שונות בעירייה
  • העצמת המשאב האנושיהדרכות והשתלמויות
  • טיפול ברווחת העובד
  • הכוונההדרכה וייעוץ למנהלים ועובדים בתחומי משאבי אנוש
  • טיפול שוטף בתנאי שכר העובדיםדרגות, גמולי השתלמות, אחזקות רכב, שינויים בהיקף המשרה
  • עדכון נוהלי עבודה ודיני עבודה והבאתם לידיעת העובדים