Powered by free wordpress themes

آخر المستجدات

הודעה לציבור – העמדת רכב וחנייתו

הודעה לציבורעיריית כפר קאסם מודיעה בזאת כי בהתאם לחוק עזר “העמדת רכב וחנייתו- כפר קאסם – התשע”ח 2018”, תחל האכיפה בשטח השיפוט העירוני, והחל מיום ה-1/6/2019 בתחום אזור התעשייה ‘לב הארץ’.עיריית כפר קאסם תנפיק ‘תו תושב’ מקומי לתושביה הפוטר מתשלום חניה במקומות המיועדים לחניה מוסדרת. תו זה מותנה בהצגת הוכחה …

أكمل القراءة »