1. מר’ חכמת טהה – 0507646788
  2. מר’ חוסני עאמר – 0505364060
  3. מר’ האני טהה – 0544937666
  4. מר’ פואד עיסה – 0503049449
  5. מר’ מוחמד עאמר – 0506416041
  6. מר’ סאלח בדיר – 0523981916
  7. מר’ סולימאו עקילי – 0535671520
  8. מר’ עדנאו פריג – 0537274704
  9. מר’ ראסם בדיר – 0509669661
  10. מר’ נידאל עיסה – 0522666099
  11. עמאד עיסה – 0537745164

תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001