ועדות העירייה מעודכנת

ועדות העירייה

ועדות העירייה

 

הרכב ועדת הכספים:

1.מר’ חכמת טהה- יו”ר הוועדה

2.מר’ נעים צרצור-חבר ועדה

3.מר’ מוחמד פריג’-חבר ועדה

4.מר’ מונעם עיסא -חבר ועדה

5.מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

6.מר’ זיאד דריג’את-חבר ועדה

7.מר’ מוחמד טהה-חבר ועדה

הרכב ועדת הנחות

מר’ כמאל עאמר- יו”ר הוועדה

מר’ מונעם עיסא – חבר ועדה

מר’ סבע בדיר-חבר ועדה

מר’ מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה

דר’ רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה

עו”ד ואל ראבי יועץ משפטי-חבר ועדה

מר’ וליד בדווי גביה-חבר ועדה

הרכב ועדת למאבק בסמים

מר’ עדנאן טהה סגן ראש העיר – יו”ר הוועדה

מר’ ענאד אבו חסן-חבר ועדה

מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

דר’ רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה

מר’ נאשד בדיר חינוך-חבר ועדה

גב’ אסמהאן עיסא-חברת ועדה

מר’ מוחמד רמדאן צרצור מנהל בית ספר –חבר ועדה

נציג הרשות הלאומית-חבר ועדה

הרכב ועדת לקידום מעמד הילד

1.מנכ”ל קובי אלון – יו”ר הוועדה

2.מר’ נאשד בדיר חינוך- חבר ועדה

3.דר’ רודה צרצור רווחה- חבר ועדה

4.נציג ארגון העל יסודי- חבר ועדה

5.נציג הסתדרות המורים- חבר ועדה

6.יו”ר מועצת התלמידים- חבר ועדה

7.יו”ר ועד הורים-חבר ועדה

8.מר’ סער שיין – מפקד אורגן משטרת כפר קאסם-חבר ועדה

9.נציג תנועת הנוער- חבר ועדה

10.מר’ סבע בדיר-חבר ועדה

11.מר’ זיאד דריג’את-חבר ועדה

הרכב ועדת ספורט

מר’ סבע בדיר-יו”ר הוועדה

מר’ חוסני עאמר-חבר ועדה

מר’ זיאד דריג’את-חבר ועדה

מר’ ענאד אבו חסן -חבר ועדה

מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

מר’ מורסי בדיר-חבר ועדה

מר’ עדנאן טהה -חבר ועדה

הרכב ועדת איכות הסביבה

1.מר’ זיאד דריג’את – יו”ר הוועדה

2.מר’ עדנאן טהה- חבר ועדה

3.מר’ חוסני עאמר-חבר ועדה

4.מר’ ענאד אבו חסן- חבר ועדה

5.מר’ אברהים צאלח בדיר עובד עירייה-חבר ועדה

6.מר’ אקראמי שיך דיב בדווי איש מקצוע-חבר ועדה

7.מר’ עותמאן בדיר נציג ציבור-חבר ועדה

8.מר’ מג’ד לטיף עיסא-חבר ועדה

הרכב ועדת רכש ובלאי

1.מר’ קובי אלון מנכ”ל- יו”ר הוועדה

2.עו”ד ואל ראבי יעץ משפטי-חבר ועדה

3.מר’ סמיר בדיר מהנדס העירייה-חבר ועדה

4.מר’ מוחמד צרצור   גזבר-חבר ועדה

הרכב ועדת בטיחות בדרכים

1.מר’ חוסני עאמר- יו”ר הוועדה

2.מר’ סמיר בדיר מהנדס העירייה- חבר ועדה

3.מר’ וליד טהה מנהל חינוך-חבר ועדה

4.מר’ מונעם עיסא  –חבר ועדה

5.מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

6.מר’ סבע בדיר-חבר ועדה

7.נציג ציבור-חבר ועדה

8.נציג תחבורה-חבר ועדה

9.נציג משטרה- חבר ועדה

הרכב ועדת הקצאות

1.מר’ קובי אלון- יו”ר הוועדה

2.מר’ מוחמד צרצור גזבר- חבר ועדה

3.עו”ד ואל ראבי יועץ משפטי- חבר ועדה

4.מר’ סמיר בדיר מהנדס העירייה- חבר ועדה

5.מר’ אברהים צאלח בדיר עובד העירייה

הרכב ועדת מיגור האלימות

1.מר’ נעים צרצור- יו”ר הועדה

2.מר’ קובי אלון מנכ”ל- חבר הועדה

3.מר’ וליד טהה חינוך-חבר ועדה

4.מר’ עארף עיסא פיקוח-חבר ועדה

5.קב”ט-חבר ועדה

6.דר’ רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה

7.נציג ציבור- חבר ועדה

8.נציג משטרה- חבר ועדה

9.מר’ עדנאן טהה- חבר ועדה

10.מר’ מונעם עיסא –חבר ועדה

11.מר’ נדאל עיסא-חבר ועדה

הרכב ועדת משנה לתמיכות

1.מר’ מונעם עיסא – יו”ר הועדה

2.מר’ סבע בדיר-חבר ועדה

3.מר’ עדנאן טהה-חבר ועדה

4.מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

5.מר’ מוחמד טהה-חבר ועדה

6.מר’ נעים צרצור-חבר ועדה

7.מר’ נדאל עיסא-חבר ועדה

הרכב ועדת תמיכות מקצועית “ממליצה בפני הוועדה”

1.מר’ קובי אלון מנכ”ל- יו”ר הועדה

2.מר’ מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה

3.עו”ד ואל ראבי יועץ משפטי- חבר ועדה

הרכב ועדת ביקורת

1.מר’ מוחמד טהה- יו”ר הוועדה

2.מר’ מוחמד פריג’ – חבר ועדה

3.מר’ זיאד דריג’את-חבר ועדה

4.מר’ סבע בדיר- חבר ועדה

5.מר’ מורסי בדיר- חבר ועדה

6.מר’ ענאד אבו חסן-חבר ועדה

7.מר’ חוסני עאמר-חבר ועדה

הרכב ועדת המכרזים

1.מר’  מר’ מוחמד פריג’- יו”ר הוועדה

2.מר’ סבע בדיר-חבר ועדה

3.מר’ חכמת טהה-חבר ועדה

4.מר’ מונעם עיסא-חבר ועדה

5.מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

6.מר’ נעים צרצור-חבר ועדה

7.מר’ חוסני עאמר –חבר ועדה

8.מר’ זיאד דריג’את – חבר ועדה

9.מר’ מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה

10.עו”ד ואל ראבי יועץ משפטי-חבר ועדה

הרכב ועדת חינוך

1.עו”ד עאדל בדיר ראש העירייה- יו”ר הוועדה

2.מר’ מוחמד פריג’- חבר ועדה

3.מר’ כמאל עאמר-חבר ועדה

4.מר’ זיאד דריג’את-חבר ועדה

5.מר’ מוחמד רמדאן צרצור מנהל יסודי-חבר ועדה

6.מר’ וליד טהה מנהל על יסודי- חבר ועדה

7.ראש ועד תלמידים-חבר ועדה

8.יו”ר ועד הורים-חבר ועדה

וועדת מינוי בכירים

1.עו”ד עאדל בדיר /ראש העירייה יו”ר הוועדה

2.מר’ חכמת טהה – סגן ראש העירייה

3.מר’ חוסני עאמר- חבר מועצת העיר

4.מר’ קובי אלון – מנכ”ל העירייה

5.נציג שימנה השר

6.מר’ ואל  ראבי – היועץ המשפטי של העירייה


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001