חוק חופש המידע

דיווח של הממונה על חוק חופש המידע 2018 -2020 חוק חופש המידע, תשנ”ח-1998 

דיווח של הממונה על חוק חופש המידע 2020   דיווח של הממונה על חוק חופש המידע 2019 

הממונה על חופש המידע בעיריית כפר קאסם 

חדיגה עיסא
מנה"ח (מענה טלפוני)
073-3157740
שלוחה 924

 


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001