מועצת העיר
   
 
                     שם             טלפון
עאדל בדיר – ראש העיר 0544726953
ריאן עומר טאהא 0509129791
אחמד כאמל סרסור 0536697552
איוב סלאמה אבן ברי 0508193331
עאדל אחמד עיסא 0505707460
חמאדה עאמר 0548863770
עאיד עותמאן בדיר 0507346181
וסים עותמאן סרסור 0505907989
עומר אבו סעלוק 0545298665
עאהד בדיר 0529404703
תאיר אסמעיל עיסא 0527341839
עבד טאהא 0543048078
מחמד אחמד סוס פריג' 0505767039
נימר עאמר 0506988261

 

 

 

ועדות העירייה

עודכנה בישיבת העירייה מס' 12 ק' 2

 

הרכב ועדת הכספים:

1.  מר' נמר  עאמר - יו"ר הוועדה

2מר' וסים סרסור   - סגן יו"ר

3.מר' עאיד בדיר  -חבר ועדה

4.מר' עאדל  עיסא -חבר ועדה

5. מר' ריאן טהה  -חבר ועדה

6.מר' איוב אבן ברי-חבר ועדה

7. מר' עבד אלרחים  טהה  -חבר ועדה

 

הרכב ועדת הנחות

1. מר' מוחמד פריג' - יו"ר הוועדה

2. מר' עאדל עיסא  - סגן יו"ר

3.מר' אחמד צרצור  -חבר ועדה

4. מר' מוחמד צרצור \ גזבר-חבר ועדה

5. דר' רוודה צרצור \ רווחה-חבר ועדה

6. עו"ד ואל ראבי \ יועץ משפטי-חבר ועדה

7.מר' וליד בדווי\ גביה-חבר ועדה  

 

הרכב ועדת למאבק בסמים

1.  מר' נמר עאמר  - יו"ר הוועדה

2. מר' וסים סרסור –סגן יו"ר

3. מר' עהד בדיר -חבר ועדה

4. דר' רוודה צרצור \ רווחה-חבר ועדה

5. מר' למעי עיסא \ חינוך-חבר ועדה

6. גב' אסמהאן עיסא-חברת ועדה

7. מר' מוחמד רמדאן צרצור \ מנהל בית ספר –חבר ועדה

8. נציג הרשות הלאומית-חבר ועדה

 

 

הרכב ועדת לקידום מעמד הילד

1. מנכ"ל אייל קנץ – יו"ר הוועדה

2.  מר' למעי עיסא \ חינוך- חבר ועדה

3. דר' רודה צרצור \ רווחה- חבר ועדה

4. נציג ארגון העל יסודי- חבר ועדה

5. נציג הסתדרות המורים- חבר ועדה

6. יו"ר מועצת התלמידים- חבר ועדה

7. יו"ר ועד הורים-חבר ועדה

8. מר' אסף דורון - מפקד תחנת משטרת כפר קאסם-חבר ועדה

9. נציג תנועת הנוער- חבר ועדה

10. מר' עבד אלוהאב בדיר  נציג ציבור -חבר ועדה

11. מר' ג'מאל אבן ברי נציג ציבור  -חבר ועדה

 

הרכב ועדת ספורט

 1. מר' נמר עאמר -יו"ר הוועדה
 2. מר' עהד בדיר – סגן יו"ר
 3. מר' מוחמד פריג'  -חבר ועדה
 4. מר' עאדל  עיסא  -חבר ועדה
 5.  מר' וסים סרסור -חבר ועדה
 6.  מר' עאיד בדיר -   חבר ועדה
 7. מר' עבדאלרחים  טהה -חבר ועדה

 

הרכב ועדת איכות הסביבה

1.מר' עאיד בדיר  – יו"ר הוועדה

2. מר' איוב אבן ברי- סגן יו"ר  

3. מר' עבדאלרחים טהה -חבר ועדה

4.מר' עהד בדיר  - חבר ועדה

5. מר' תאאר עיסא – חבר ועדה

6. מר' עארף עיסא  \ מנהל מחלקה -חבר ועדה

7. מר' עלי טאהא \ איש מקצוע-חבר ועדה

8. מר' מג'ד לטיף עיסא-חבר ועדה

 

הרכב ועדת רכש ובלאי

1. מר' אייל קנץ מנכ"ל- יו"ר הוועדה

2. עו"ד ואל ראבי \ יעץ משפטי-חבר ועדה

3.מר' סמיר בדיר \ מהנדס העירייה-חבר ועדה

4.  מר' מוחמד צרצור \  גזבר-חבר ועדה

 

הרכב ועדת בטיחות בדרכים

1. מר' ראין טהה - יו"ר הוועדה

3. מר' וליד טהה \ מנהל חינוך-חבר ועדה

4.מר' עומר אבו צעלוק  –חבר ועדה

5. מר' חמאדה  עאמר -חבר ועדה

6. מר' עאדל עיסא -חבר ועדה

7. מר' מוחמד פריג' - חבר ועדה

8. מר' סמיר בדיר \ מהנדס העירייה- חבר ועדה

9. נציג ציבור ממדוח סרסור -חבר ועדה

10. נציג תחבורה-חבר ועדה

11. נציג משטרה- חבר ועדה

הרכב ועדת הקצאות

1. מר' אייל קנץ- יו"ר הוועדה

2.  מר' מוחמד צרצור \ גזבר- חבר ועדה

3.  עו"ד ואל ראבי \ יועץ משפטי- חבר ועדה

4.  מר' סמיר בדיר \ מהנדס העירייה- חבר ועדה

5.  מוהנד טהה – חבר ועדה

הרכב ועדת מיגור האלימות

 1. מר' וסים צרצור  - יו"ר הועדה
 2. מר' עבדאלרחים  טהה - סגן יו"ר ועדה
 3. מר' חמאדה  עאמר -חבר ועדה
 4.  מר' אייל קנץ \ מנכ"ל- חבר הועדה
 5.  מר' למעי עיסא \ חינוך-חבר ועדה
 6.   מר' עארף עיסא \ פיקוח-חבר ועדה
 7. מר' חאלד עיסא קב"ט-חבר ועדה
 8.  דר' רוודה צרצור \ רווחה-חבר ועדה
 9.   אברהים אבו סבית נציג ציבור- חבר ועדה
 10.  נציג משטרה- חבר ועדה

הרכב ועדת משנה לתמיכות

1.  מר' עאדל עיסא   – יו"ר הועדה

2.  מר' איוב אבן ברי –סגן יו"ר מועצת העיר.

3. מר' מוחמד פריג' -חבר ועדה

4.  מר' ריאן  טהה-חבר ועדה

5. מר' אחמד סרסור -חבר ועדה

6.  מר' עבדאלרחים טהה -חבר ועדה

7. מר' עאיד בדיר -חבר ועדה

 

הרכב ועדת תמיכות מקצועית "ממליצה בפני הוועדה"

1.  מר' אייל קנץ  \ מנכ"ל- יו"ר הועדה

2.  מר' מוחמד צרצור \ גזבר-חבר ועדה

3. עו"ד ואל ראבי \ יועץ משפטי- חבר ועדה

 

הרכב ועדת ביקורת

 1. מר' תאאר עיסא - יו"ר הוועדה
 2. מר' עומר אבו צעלוק  - סגן יו"ר ועדה
 3. מר' עהד בדיר  – חבר ועדה
 4. מר' וסים צרצור -חבר ועדה
 5.  מר' עבדאלרחים טהה- חבר ועדה
 6.  מר' חמאדה  עאמר  -חבר ועדה
 7.   מר' אחמד סרסור-חבר ועדה

 

הרכב ועדת המכרזים

 1. מר' איוב אבן ברי - יו"ר הוועדה
 2. מר' אחמד צרצור-סגן יו"ר  ועדה
 3. מר' נמר עאמר – חבר הועדה
 4. מר' עאיד בדיר-חבר ועדה
 5. מר' מוחמד פריג' -חבר ועדה
 6. מר' עאדל עיסא-חבר ועדה
 7. מר' ריאן טאהא – חבר ועדה
 8. מר' מוחמד צרצור \גזבר-חבר ועדה
 9. עו"ד ואל ראבי \ יועץ משפטי-חבר ועדה

הרכב ועדת חינוך

 1. עו"ד עאדל בדיר \ראש העירייה- יו"ר הוועדה
 2. מר' וסים סרסור -חבר ועדה
 3. מר' מוחמד  פריג'- חבר ועדה
 4. מר' עהד בדיר – חבר ועדה
 5. מר' עאיד בדיר – חבר ועדה
 6. מר' חמאדה  עאמר – חבר ועדה
 7.  מר' עומר אבו צעלוק   -חבר ועדה
 8.  מר' מוחמד רמדאן צרצור \ מנהל יסודי-חבר ועדה
 9.   מר' למעי עיסא \ מנהל על יסודי- חבר ועדה
 10.  ראש ועד תלמידים-חבר ועדה
 11.   יו"ר ועד הורים-חבר ועדה

וועדת מינוי בכירים

1.  מר' חמאדה עאמר -  יו"ר הוועדה

2. מר' איוב אבן ברי  – סגן ראש העירייה

3. מר' ריאן טהה  - חבר מועצת העיר

4. מר' אייל קנץ – מנכ"ל העירייה

5. נציג שימנה השר

6. מר' ואל  ראבי – היועץ המשפטי של העירייה

 

נציגי העירייה בוועדת קסם

 1. עאדל בדיר – ראש העיר
 2. עאדל עיסא  – חבר ועדה
 3. עיסא עלי – נציג ציבור
 4. סאלם אבו גאבר- נציג ציבור

תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001