‏01/10/2019

 

ועדות העירייה

עודכנה בישיבת העירייה מס' 10 ק' 2

 

 

 

הרכב ועדת הכספים:

1.       מר' נמר  עאמר - יו"ר הוועדה

2.       מר' וסים סרסור   - סגן יו"ר

3.       מר' עאיד בדיר  -חבר ועדה

4.       מר' עאדל  עיסא -חבר ועדה

5.       מר' ריאן טהה  -חבר ועדה

6.       מר' איוב אבן ברי-חבר ועדה

7.       מר' עבד אלרחים  טהה  -חבר ועדה

 

הרכב ועדת הנחות

1.       מר' מוחמד פריג' - יו"ר הוועדה

2.       מר' עאדל עיסא  - סגן יו"ר

3.       מר' אחמד צרצור  -חבר ועדה

4.       מר' מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה

5.       דר' רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה

6.       עו"ד ואל ראבי יועץ משפטי-חבר ועדה

7.       מר' וליד בדווי גביה-חבר ועדה  

 

הרכב ועדת למאבק בסמים

1.       מר' נמר עאמר  - יו"ר הוועדה

2.       מר' וסים סרסור –סגן יו"ר

3.       מר' חוסם בדיר -חבר ועדה

4.       דר' רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה

5.       מר' וליד טאהא חינוך-חבר ועדה

6.       גב' אסמהאן עיסא-חברת ועדה

7.       מר' מוחמד רמדאן צרצור מנהל בית ספר –חבר ועדה

8.       נציג הרשות הלאומית-חבר ועדה

 

 

 

הרכב ועדת לקידום מעמד הילד

1.       מנכ"ל אייל קנץ – יו"ר הוועדה

2.       מר' למעי עיסא חינוך- חבר ועדה

3.       דר' רודה צרצור רווחה- חבר ועדה

4.       נציג ארגון העל יסודי- חבר ועדה

5.       נציג הסתדרות המורים- חבר ועדה

6.       יו"ר מועצת התלמידים- חבר ועדה

7.       יו"ר ועד הורים-חבר ועדה

8.       מר' אסף דורון - מפקד תחנת משטרת כפר קאסם-חבר ועדה

9.       נציג תנועת הנוער- חבר ועדה

10.     מר' עבד אלוהאב בדיר  נציג ציבור -חבר ועדה

11.     מר' ג'מאל אבן ברי נציג ציבור  -חבר ועדה

 

הרכב ועדת ספורט

 1.      מר' חמאדה עאמר -יו"ר הוועדה
 2.      מר' חסאם בדיר – סגן יו"ר
 3.      מר' מוחמד פריג'  -חבר ועדה
 4.      מר' עאדל  עיסא  -חבר ועדה
 5.      מר' וסים סרסור -חבר ועדה
 6.       מר' עאיד בדיר -   חבר ועדה
 7.       מר' עבדאלרחים  טהה -חבר ועדה

 

הרכב ועדת איכות הסביבה

1.       מר' עאיד בדיר  – יו"ר הוועדה

2.       מר' איוב אבן ברי- סגן יו"ר  

3.       מר' עבדאלרחים טהה -חבר ועדה

4.       מר' חסאם בדיר  - חבר ועדה

5.       מר' תאאר עיסא – חבר ועדה

6.       מר' נאדר עאמר עובד עירייה-חבר ועדה

7.       מר' עלי טאהא איש מקצוע-חבר ועדה

8.       מר' מג'ד לטיף עיסא-חבר ועדה

 

הרכב ועדת רכש ובלאי

1.       מר' אייל קנץ מנכ"ל- יו"ר הוועדה

2.       עו"ד ואל ראבי יעץ משפטי-חבר ועדה

3.       מר' סמיר בדיר מהנדס העירייה-חבר ועדה

4.       מר' מוחמד צרצור   גזבר-חבר ועדה

 

 

 

הרכב ועדת בטיחות בדרכים

1.       מר' ראין טהה - יו"ר הוועדה

3.       מר' וליד טהה מנהל חינוך-חבר ועדה

4.       מר' מוסא אבו זאיד  –חבר ועדה

5.       מר' חמאדה  עאמר -חבר ועדה

6.       מר' עאדל עיסא -חבר ועדה

7.       מר' מוחמד פריג' - חבר ועדה

8.       מר' סמיר בדיר מהנדס העירייה- חבר ועדה

9.       נציג ציבור ממדוח סרסור -חבר ועדה

10.     נציג תחבורה-חבר ועדה

11.     נציג משטרה- חבר ועדה

הרכב ועדת הקצאות

1.       מר' אייל קנץ- יו"ר הוועדה

2.       מר' מוחמד צרצור גזבר- חבר ועדה

3.       עו"ד ואל ראבי יועץ משפטי- חבר ועדה

4.       מר' סמיר בדיר מהנדס העירייה- חבר ועדה

5.       מוהנד טהה – חבר ועדה

הרכב ועדת מיגור האלימות

 1.      מר' וסים צרצור  - יו"ר הועדה
 2.      מר' עבדאלרחים  טהה - סגן יו"ר ועדה
 3.      מר' חמאדה  עאמר -חבר ועדה
 4.      מר' אייל קנץ מנכ"ל- חבר הועדה
 5.      מר' למעי עיסא חינוך-חבר ועדה
 6.      מר' עארף עיסא פיקוח-חבר ועדה
 7.      מר' חאלד עיסא קב"ט-חבר ועדה
 8.      דר' רוודה צרצור רווחה-חבר ועדה
 9.      אברהים אבו סבית נציג ציבור- חבר ועדה
 10.      נציג משטרה- חבר ועדה

הרכב ועדת משנה לתמיכות

1.       מר' עאדל עיסא   – יו"ר הועדה

2.       מר' איוב אבן ברי –סגן יו"ר מועצת העיר.

3.       מר' מוחמד פריג' -חבר ועדה

4.       מר' ריאן  טהה-חבר ועדה

5.       מר' אחמד סרסור -חבר ועדה

6.       מר' עבדאלרחים טהה -חבר ועדה

7.       מר' עאיד בדיר -חבר ועדה

 

 

הרכב ועדת תמיכות מקצועית "ממליצה בפני הוועדה"

1.       מר' אייל קנץ   מנכ"ל- יו"ר הועדה

2.       מר' מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה

3.       עו"ד ואל ראבי יועץ משפטי- חבר ועדה

 

הרכב ועדת ביקורת

 1.      מר' תאאר עיסא - יו"ר הוועדה
 2.      מר' מוסא אבו זאיד  - סגן יו"ר ועדה
 3.      מר' חוסאם בדיר  – חבר ועדה
 4.      מר' וסים צרצור -חבר ועדה
 5.      מר' עבדאלרחים טהה- חבר ועדה
 6.      מר' חמאדה  עאמר  -חבר ועדה
 7.      מר' אחמד סרסור-חבר ועדה

 

הרכב ועדת המכרזים

 1.      מר' איוב אבן ברי - יו"ר הוועדה
 2.      מר' אחמד צרצור-סגן יו"ר  ועדה
 3.      מר' נמר עאמר – חבר הועדה
 4.      מר' עאיד בדיר-חבר ועדה
 5.      מר' מוחמד פריג' -חבר ועדה
 6.      מר' עאדל עיסא-חבר ועדה
 7.      מר' ריאן טאהא – חבר ועדה
 8.      מר' מוחמד צרצור גזבר-חבר ועדה
 9.      עו"ד ואל ראבי יועץ משפטי-חבר ועדה

הרכב ועדת חינוך

 1.      עו"ד עאדל בדיר ראש העירייה- יו"ר הוועדה
 2.      מר' וסים סרסור -חבר ועדה
 3.      מר' מוחמד  פריג'- חבר ועדה
 4.      מר' חוסאם בדיר – חבר ועדה
 5.      מר' עאיד בדיר – חבר ועדה
 6.      מר' חמאדה  עאמר – חבר ועדה
 7.      מר' מוסא אבו זאיד   -חבר ועדה
 8.      מר' מוחמד רמדאן צרצור מנהל יסודי-חבר ועדה
 9.      מר' למעי עיסא מנהל על יסודי- חבר ועדה
 10.      ראש ועד תלמידים-חבר ועדה
 11.      יו"ר ועד הורים-חבר ועדה

וועדת מינוי בכירים

1.       מר' נמר עאמר -  יו"ר הוועדה

2.       מר' איוב אבן ברי  – סגן ראש העירייה

3.       מר' ריאן טהה  - חבר מועצת העיר

4.       מר' אייל קנץ – מנכ"ל העירייה

5.       נציג שימנה השר

6.       מר' ואל  ראבי – היועץ המשפטי של העירייה

 

 

נציגי העירייה בוועדת קסם

 1.      עאדל בדיר – ראש העיר
 2.      עאדל עיסא  – חבר ועדה
 3.      עיסא עלי – נציג ציבור
 4.      סאלם אבו גאבר- נציג ציבור

 

 

פרסום רשימת נציגי הציבור באתר העירייה

27.7.2021

 

להלן רשימת נציגי הציבור שהם חלק מהרכב ועדת הבחינה לבחירת מועמדים למשרות השונות בעיריית כפר קאסם :

 

אמאל בדיר אבו עסבה

עלי עאמר

עבדאללה יאסין

נאג'י עאמר

אחסאן פריג'


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001