תושב יקר,
לנוחיותכם מצ”ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של המועצה.
הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

הקישור מכאן

المواطن العزيز,
لراحتكم , مرفق رابط موقع وزارة الداخلية وفيه ستجد القوانين المساعدة لبلدية كفر قاسم

الرابط من هنا

للاطلاع على القوانين المساعدة في بلدية كفر قاسم او المباديء الادارية(הנחיות המנהליות הכתובות)
يرجى التوجه طيلة ايام الاسبوع الى السيدة شريفة رمضان صرصور في بلدية كفر قاسم 

 

 

תאריך עדכון נושא   שם החוק
30/05/2013 תיעול וניקוז חוק עזר לכפר קאסם (תיעול), התשע”ב
25/07/2012 סלילת רחובות חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), התשע”ב-2012
25/07/2012 סלילת רחובות חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), תשכד1964החוק בוטל בחש”מ 765 עמוד 180 תאריך 8.2.2012 שנה עברית התשע”ב
04/03/2012 חניה חוק עזר לכפר קאסם (העמדת רכב וחנייתו), התשע”א-2011
22/11/2010 מודעות ושלטים חוק עזר לכפר קאסם (מודעות ושלטים), התשע”א-2010
14/10/2010 רשיונות לאופניים ולתלת אופן חוק עזר לכפר קאסם (רשיונות לאופניים), תשך1960החוק בוטל בחש”מ 747 עמוד 46 תאריך 21.9.2010 שנה עברית התשע”א
03/06/2010 אגרת תעודת אישור חוק עזר לכפר קאסם (אגרת תעודת אישור), התש”ע-2010
03/06/2010 אגרת תעודת אישור חוק עזר לכפר קאסם (אגרת תעודת אישור), תשלא1971החוק בוטל בחש”מ 743 עמוד 232 תאריך 26.5.2010 שנה עברית 232
03/02/2006 החזקת מקלטים הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית כפר קאסם
03/01/2006 ביוב חוק עזר לכפר-קאסם (היטל ביוב), תשלח1978
30/1/2019 חניה
חוק עזר לכפר קאסם (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט-2018
30/1/2019 חניה
חוק עזר לכפר קאסם (העמדת רכב וחנייתו), התשע"א-2011החוק בוטל בחש"מ 931 עמוד 126 תאריך 21/11/2018 שנה עברית התשע"ט
25/3/2019 סלילת רחובות
חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), התשע"ב-2012
26/3/2019 תיעול וניקוז
חוק עזר לכפר קאסם (תיעול), התשע"ב-2012

                                                   

תאריך עדכון נושא שם החוק
13/02/2003 הריסת מבנים מסוכנים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית כפר קאסם
12/02/2003 אספקת מים חוק עזר לכפר קאסם (אספקת מים), תשל1970
22/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים על ידי המועצה המקומית כפר קאסם
22/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים חוק עזר לכפר קאסם (קביעת לוחיות-מספר בבנינים), תשכג1963
19/01/2003 הצמדה למדד חוק עזר לכפר קאסם (הצמדה למדד), התשמה1985
16/01/2003 מניעת הרעש חוק עזר לכפר קאסם (מניעת רעש), התשמג1982
13/01/2003 חזיתות בתים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים על-ידי המועצה המקומית כפר קאסם
09/01/2003 תברואה וסילוק מפגעים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה המקומית כפר קאסם
09/01/2003 תברואה וסילוק מפגעים חוק עזר לכפר קאסם (תברואה וסילוק מפגעים), תשכט1969
07/01/2003 פתיחת בתי עסק וסגירתם חוק עזר לכפר קאסם (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשלה1975

תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001