הצהרת בעל/ת עסק או חנות לפני הפעלתה

 

"בהתאם לתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מס' 5), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות")

על בעל חנות או עסק המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות להגיש לעירייה לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה לפיה הוא עומד בדרישות המפורטות בתקנות וזאת טרם פתיחת העסק הבאים:

1. ציוד מידע ותקשורת;

2. ציוד אודיו ווידאו;

3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;

4. טקסטיל לבית;

5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית;

6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;

7. רהיטים;

8. מוצרי חשמל וגז ביתיים;

9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;

10. חפצי תרבות ופנאי;

11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה;

12. ציוד ספורט ואופניים;

13. כלי נגינה;

14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;

15. אבזרים רפואיים;

16. מכבסה;

17. מתפרה;

18. סנדלרייה.

 

 

 

(לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)

תוספת שנייה

(תקנה 5 (ב) (2 א) (א))

התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 

 

 

 

פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק

 

 

1.  אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מתבצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5 (ב) 2(א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן-הפעולות)  לחצו כאן לקובץ התקנות

2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום

 

Browser not supported