ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8), תקנה 3(15) ולפי תקנה 3(17) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987.


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001