מהו צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013 ) את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים. 

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד. 

כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

·         קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

·         קבוצה 2 דלק ואנרגיה.

·         קבוצה 3 חקלאות ובעלי חיים.

·         קבוצה 4 מזון.

·         קבוצה 5 מים ופסולת.

·         קבוצה 6 מסחר ושונות.

·         קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

·         קבוצה 8 רכב ותעבורה.

·         קבוצה 9 שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

·         קבוצה 10 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים


תאריך עדכון באתר: 10/08/2021