קבוצה 5

מים ופסולת

 

 

להורדת הקובץ של קבוצה 5 כקובץ PDF - לחץ כאן

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה המקומית

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.


 

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה

 

 

בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון, אלא רק באתר מורשה על פי כל דין.
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי.

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות.

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

 

יותר רק אתר לטיפול בגזם על פי החלטה ואישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות

 

 

שטיפת המכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

 
 

 


תאריך עדכון באתר: 19/09/2021