הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית כפר קאסם

מוהנד טהה : מנהל תחום מאגר היועצים ומרכז ועדת יועצים

דוא"ל:  [email protected]

 1. על המציעים המעוניינים להירשם למאגר היועצים לקרוא את ההזמנה להציע הצעות
 2. התחומים אליהם ניתן להירשם כעת מופיעים מטה. כל תחום הינו "נספח א' להזמנה להציע הצעות" 
  והינו חלק בלתי נפרד ממנה. יש לשים לב כי במסמכי ההזמנה מופיעים תנאי הסף אשר יש לקחת אותם בחשבון בטרם בצוע הרישום.
 3. הרישום מתבצע דרך טופס ייעודי לרישום 
 4. לתשומת לב המציעים:
  - רשימת התחומים מתעדכנת מעת לעת. יש להתעדכן באתר העירוני על מנת לקבל מידע אודות תחומים נוספים.
  - בטרם ההרשמה למאגר היועצים דרך הטופס המקוון - יש לוודא כי התחום המבוקש אכן פורסם 
    [רשימת התחומים אליהם ניתן להירשם מופיעה בהזמה ובגוף אותו טופס] וניתן להירשם אליו

 5. לרשימת היועצים המאושרת לשנת 2021 - לינק

 6. לרשימת החלטות ועדת ההתקשרויות לשנת 2021 - לינק 

 7. פרוטוקולים - לינק 


  נוהל התקשרויות משרד הפנים  8/2016 + 5/2017


תאריך עדכון באתר: 31/12/2021