להלן רשימת העמותות שקיבלו תמיכות מהעירייה (באלפי ש"ח) , 
מס' עמותה שם הגוף הנתמך שנת תמיכה תמיכה ישירה תמיכה עקיפה סה"כ 
580519932 תקוות הספורט כפר קאסם (ע"ר) 2021 655 - 655
580442549 שועאע כפר קאסם (ע"ר) 2021 150 - 150
580529873 שמשון כפר קאסם    (ע"ר) 2021 280 - 280
580435105 איחוד בני כפר קאסם (ע"ר) 2021 915 - 915
        סה"כ 2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תאריך עדכון באתר: 25/12/2021