היועץ המשפטי: עו"ד ואיל ראבי

הייעוץ המשפטי

הייעוץ המשפטי בעירייה חיוני לצורך ליווי התהליכים השונים המתבצעים בה ולצורך הנעתם באמצעות עדכון גורמי פנים, תוך מתן פרשנות משפטית יישומית נכונה בחידושים בתחום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות  מנכ"ל משרד הפנים  ועוד.

בין תפקידיו של היועץ המשפטי:

  • התקשרויות חוזים ומכרזים – טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי צרכי המחלקות והיחידות השונות של העירייה. העבודה כוללת, בין היתר: בדיקת הבקשה להתקשרות ובדיקת המסמכים הרלבנטיים, קביעת סוג ההתקשרות המתאים – חוזה, מכרז או מכרז זוטא, ניסוחם ועריכתם של  החוזים/מכרזים.  עבודה זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם הגוף/יחידה המבקש.
  • ליווי הליכי תכנון תכניות מתאר – אישורן של תכניות בנין עיר
  • חוקי עזר עירוניים – קידום חקיקת ועדכון חוקי עזר לצורך שמירה על הסדר הציבורי ברחבי העיר לרווחת התושבים.
  • השתתפות בוועדות המועצה – היועץ המשפטי לעירייה  מוזמן לכל ועדות העירייה השונות שחבריהן נבחרים על ידי המועצה  הן לוועדות הרשות והן לוועדות החובה.
  • ליווי פרוייקטים – בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן ליחידות  העירייה השונות מלווה היועץ המשפטי  פרוייקטים מיוחדים. תכלית הליווי לדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין אגב ביצועם מתוך ראייה המכוונת לצמצום רב ככל האפשר של תביעות עתידיות נגד העירייה.
  • ייצוג – השירות המשפטי מייצג את העירייה בבתי משפט ובפני משרד הממשלה – ככל שנדרש.

פירוט משימות תכנית העבודה –  השירות המשפטי

פירוט משימות תכנית העבודה –  השירות המשפטי

פירוט משימות תכנית העבודה –  יועמ"ש

פירוט משימות תכנית העבודה –  יועמ"ש

 

 

שעות קבלת קהל
ימי ב ו- ד בין השעות 8:00 עד 14:00

תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001