טבלת אנשי קשר - מחלקת רווחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ד"ר ראודא צרצור מנהלת מחלקת רווחה 073-3157740 0508249717 RawdaS@kfar-qasem.muni.il
עיסא סופית מזכירת מחלקת רווחה 073-3157740
סרסור נוזהה דיווח על השמות למסגרת 073-3157740
שיך עיסא רוקייה זכאות ודיווח תקציב 073-3157740
פריג' אסמעיל  עו"ס שיקום האסיר 073-3157740
עיסא מרווה עו"ס נושמים לרווחה ועו"ס משפחות 073-3157740
עאמר לילא רכזת נתיבים להורות לגיך הרך , ועו"ס משפחות 073-3157740
עיסא פאטמה מרכז למניעת אלימות  ועו"ס  עיר ללא אלימות 073-3157740
טהה לילא עו"ס מרכז מניעת אלימות 073-3157740
עאמר הדיל עו"ס חוק נוער , רכזת ועדות תכנון טיפול  ועו"ס משפחות (עיסא) 073-3157740
בדיר ראיקה עובדת משפחות  ועו"ס חוק סדרי דין (גירושין+סדרי ראייה) 073-3157740
עיסא תמאדר עובדת משפחות וקשישים ובית חם לנערות 073-3157740
עיסא היבה רכזת מועדוניות ועו"ס משפחות (בדווים) 073-3157740
רוקייה עיסא עו"ס עבודה קהילתית ורכזת תוכנית נושמים לרווחה ועו"ס משפחות (בדיר) 073-3157740
עאמר חנאן עו"ס נוער וצעירים, עו"ס משפחות (סרסור) 073-3157740
סרסור היבה רכזת תחום שיקום ומוגבלים (עוורים, חרשים, נכות פיזית קשה) 073-3157740
עאמר רזאן  עו"ס חוק נוער ומרכזת נתיבים להורות 073-3157740
פריג' סחר  רכזת מרכז עוצמה 073-3157740


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001