טבלת אנשי קשר - מחלקת רווחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ד"ר ראודא צרצור מנהלת מחלקת רווחה 073-3157740 0508249717 RawdaS@kfar-qasem.muni.il
עיסא סופית מזכירת מחלקת רווחה 073-3157740
סרסור נוזהה דיווח על השמות למסגרת 073-3157740
שיך עיסא רוקייה זכאות ודיווח תקציב 073-3157740
טהה פדאא  עו"ס חינוך מיוחד 03-9754973 תחום העבודה ואחריות מס' טלפון
בדווי עבדאלבאסט רכז תחום פיגור 03-9754937
פריג' אסמעיל  עו"ס שיקום האסיר 03-9754909
עיסא מרווה עו"ס נושמים לרווחה ועו"ס משפחות 03-9754930
עאמר לילא רכזת נתיבים להורות לגיך הרך , ועו"ס משפחות 03-9754938
עיסא פאטמה מרכז למניעת אלימות  ועו"ס  עיר ללא אלימות 03-9754930
בראנסה פיחאא  רכזת נערות וצעירות ועו"ס משפחות (טאהא +פריג') 03-9754912
טהה לילא עו"ס מרכז מניעת אלימות 03-9754930
עאמר הדיל עו"ס חוק נוער , רכזת ועדות תכנון טיפול  ועו"ס משפחות (עיסא) 03-9754935
בדיר ראיקה עובדת משפחות  ועו"ס חוק סדרי דין (גירושין+סדרי ראייה) 03-9754934
עיסא תמאדר עובדת משפחות וקשישים ובית חם לנערות 03-9754930
עיסא היבה רכזת מועדוניות ועו"ס משפחות (בדווים) 03-9754930
רוקייה עיסא עו"ס עבודה קהילתית ורכזת תוכנית נושמים לרווחה ועו"ס משפחות (בדיר) 03-9754932
עאמר חנאן עו"ס נוער וצעירים, עו"ס משפחות (סרסור) 03-9754910
סרסור היבה רכזת תחום שיקום ומוגבלים (עוורים, חרשים, נכות פיזית קשה) 03-9754947
עאמר רזאן  עו"ס חוק נוער ומרכזת נתיבים להורות 03-9754936
פריג' סחר  רכזת מרכז עוצמה 073-3157740