מבקר העירייה: מר' כפאח עאמר

תפקיד מבקר העיריה הוא תפקיד סטטוטורי (בדומה לגזבר ויועץ משפטי). בכפר קאסם מכהן בתפקיד המבקר מרכיפאח עאמר

מבקר העירייה בודק אם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. פקודת העיריות בסעיף 170א מגדירה במפורש את תפקידי מבקר העירייה.

במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

מבקר העירייה רשאי אף לבצע ביקורת בכל גוף עירוני, תאגיד, מפעל, מוסד, או קרן אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או אשר משתתפת במינוי הנהלתם, כמו מנהלת אזור התעשייה בעיר או המתנ"ס.

המבקר רשאי להרחיב את ביקורתו גם לגבי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה.  מדי שנה מגיש המבקר דוח המרכז את דוחות הביקורות שנערכו במהלך השנה בהם יש פירוט ללקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.

דוח מבקר העירייה, לאחר הדיון בו במועצת העירייה, מתפרסם בציבור. בנוסף, המבקר רשאי להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיחליט שהדבר נכון או  כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת בעירייה ידרשו ממנו לעשות כן.

 

 

שעות קבלת קהל
ימי ב ו- ד בין השעות 8:00 עד 14:00

תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001