דלג לתוכן העמוד

מכרז משותף מס' 2021/47 והעסקת צוות תכנון לתכנון מתחם נוף הארץ כולל עריכה והכנת תכנית

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 28/11/2021 30/12/2021

להודעת פרסום מכרז - לחץ כאן 
תשובות הבהרות מספר 1  - לחץ כאן 

תשובות הבהרות מספר 2 - לחץ כאן 

הודעה על הארכת מועד ההגשה - לחץ כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז