דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 14/2021 מדריך חברתי במרכז נוער ישובי

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 17/11/2021 30/11/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז