דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 1/2022 : לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת הנהלת חשבונות בית ספרית

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 24/01/2022 24/02/2022

שאלות הבהרה יוגשו עד ליום 17/2/2022 לידי , 

ואיל ראבי
יועץ משפטי
073-3157740 (שלוחה 993)
0546275522

 

עלות רכישת המכרז 1,000 ש"ח 

לפרטים נוספים אודות התשלום ניתן ליצור קשר עם , 

עלי טאהא , רו"ח
מנהל ארנונה
073-3157740 (שלוחה 920)
050-5212413
חברת מילגם (קבלת קהל)
03-9071015 (שלוחה 0)
 
 

תשומת ליבכם למענה לשאלות ההבהרה ולהתייחסות העירייה

שאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייבות לכל דבר ועניין,

_7_01-~1.PDF

לצפייה בקובץ המצורף למכרז