דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 2/2022 : להתקנת הטמעת והפעלת מערכת רווחה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 23/01/2022 10/03/2022

שאלות הבהרה יוגשו עד ליום 30/1/2022 לידי , 

ואיל ראבי
יועץ משפטי
073-3157740 (שלוחה 993)
0546275522

 

עלות רכישת המכרז 1,000 ש"ח 

לפרטים נוספים אודות התשלום ניתן ליצור קשר עם , 

עלי טאהא , רו"ח
מנהל ארנונה
073-3157740 (שלוחה 920)
050-5212413
חברת מילגם (קבלת קהל)
03-9071015 (שלוחה 0)
 
תשומת ליבכם למענה לשאלות ההבהרה ולהתייחסות העירייה
שאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייבות לכל דבר ועניין,
 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז