דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 10/2022 מס" 482968 להפעלת ביה"ס למדעים ומנהיגות סמל מוסד 482968

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 21/03/2022 15/05/2022

הודעת פרסום מכרז 

שאלות הבהרה 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז