דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 29/2022 – ליעוץ להקמת יחידת פיקוח ואכיפה עירונית

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 17/08/2022 30/08/2022

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
 שאלון אישי מועמדות למכרז נפתח בחלון חדש

 הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז