דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 2022/34 - מכרז מסגרת לקבלת שירותי מדידות בעיריית כפר קאסם

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 19/09/2022 25/09/2022

מסמכי המכרז 

תעריף לעבודת מדידות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז