דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 25/2022 לתפקיד פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני ) שיטור עירוני ( .

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 08/11/2022 23/11/2022

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
 שאלון אישי מועמדות למכרז נפתח בחלון חדש

 הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז