דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 49/2022 - למתן שירותי ייעוץ בתחומי תשתיות הנדסיות ושירותים נלווים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 30/12/2022 15/01/2023
מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 30/12/2022
2 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 5/1/2023
3 מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 10/1/2023
4 מועד אחרון להגשת ההצעות 15/1/2023 שעה 12:00 בצהריים

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז