דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 52/2022 - שרותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 30/12/2022 15/01/2023
מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 30/12/2022
2 סיור קבלנים (חובה) 5/1/2023 שעה 12:00
3 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 10/1/2023
4 מועד אחרון להגשת ההצעות 15/1/2023 שעה 10:00 בבוקר

 

נוסח למכרז 2022 וחוזה הסעות תלמידים עם פוליסת ביטוח בנוסח החדש.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז