דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 48/2022 - למתן זכות שימוש ו/או הפעלת חוגים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 30/12/2022 12/01/2023

לצפייה בקובץ המצורף למכרז