דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 46/22 חכירה של זכויות עיריית כפר קאסם בגוש 9923 חלקה 46 לשימושים ציבורים בלבד בהתאם להוראות תוכנית ק/ 3414

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 31/12/2022 30/01/2023

חוברת המכרז 

פרסום בעיתונאות 

פרסום בעיתונאות 2 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז