דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 05/2023 למתן שירותי יעוץ לקידום, טיפול ופיקוח עליון בחסמי תכנון

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 22/01/2023 12/02/2023

מסמכי המכרז ופירוט 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז