דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 50/2022 - להפעלת פעילויות לחרשים - בוגרים וקטינים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 20/01/2023 05/02/2023
מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 20/1/2023
2 מועד אחרון להגשה 5/2/2023

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז