דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/2023 - שירותי הזנה למוסדות חינוך של עיריית כפר קאסם

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 27/01/2023 12/02/2023
מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 27/01/2023
2 התחלת מכירת מסמכי המכרז 29/01/2023
3 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרות לעירייה 07/02/2023 עד השעה 14:00
4 מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 09/02/2023
5 מועד אחרון להגשת ההצעות 12/02/2023 עד השעה 16:00

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז