דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 07/2023 לתפקיד פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני ) שיטור עירוני ( .

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 10/02/2023 25/02/2023

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז נפתח בחלון חדש

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז