דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 05/2023 למתן שירותי יעוץ לקידום, טיפול ופיקוח עליון בחסמי תכנון

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 28/02/2023 14/03/2023

 

מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 28/02/2023
2 התחלת מכירת מסמכי המכרז  
3 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרות לעירייה 05.03.2023 12:00
4 מענה לשאלות המציעים יפורסם באתר העירייה 8.3.2023
5 תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת ההצעות 14.03.2023 12:00
  הסכם   
  פרסום המכרז   

לצפייה בקובץ המצורף למכרז