דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 2023/08 למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה ברחבי העיר

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 01/03/2023 26/03/2023

לצפייה בקובץ המצורף למכרז