דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 13/2018 למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה על הסדר הציבורי ברחבי העירייה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 02/03/2018 08/04/2018

סיור המציעים יערך ביום 09/04/2018 בשעה 12:00 בכפר קאסם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז