דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 3/2018 לתפקיד רכז רישוי עסקים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 18/01/2018 30/01/2018

לצפייה בקובץ המצורף למכרז